קרן מעגלים. אוסם

קרן מעגלים פותחת אופק חדש בפני עובדי חברת אוסם.

צילום בימוי: אורנית בן זימרה משה בקר
עריכה: דור יובל

הפקה: אורנית אירועים ורעיונות

קרן מעגלים אוסם